Prídavné materiály / OK 48.04 - E 7018

  • OK48.04
  • SMAW
  • Typ Vápenato-bázická

OK 48.04 je univerzálna nízkonavÂhavá (LMA) elektróda na AC/DC zváranie nelegovaných aj nízkolegovaných ocelí. Má veľmi dobré operatívne vlastnosti, dáva zvarový kov vysokej kvality s dobrými mechanickými vlastnosťami. Elektódu možno použiť na zváranie tuhých konštrukcií kde sa nemožno vyhnúť vysokým zváracím napätiam.

ZmZiOD