Prídavné materiály / Prehľad prídavného materiálu

1. Obalené elektródy
1.1. Elektródy nelegované s rutilovým a kyslým obalom EN ISO 2560A
1.2. Elektródy nelegované s bázickým obalom
EN ISO 2560A
1.3. Elektródy špeciálne
1.4. Elektródy nízkolegované a žiarupevné EN 757, EN 1599
1.5. Elektródy vysokolegované EN 1600
1.6. Elektródy niklové a elektródy na liatinu EN ISO 14172, EN ISO 1071, EN 14700
1.7. Elektródy na hliník a zliatiny hliníku (DIN 1732)
1.8. Elektródy na opravy a renovácie EN 14700
2. Drôty na zváranie MAG a TIG
2.1. Drôty nelegované na zváranie MAG a TIG EN 440
2.2. Drôty nízkolegované na zváranie MAG EN 440, EN 12070
2.3. Drôty nízkolegované na zváranie TIG EN 1668, EN 12070
2.4. Drôty vysokolegované na zváranie MAG EN ISO 14343
2.5. Drôty vysokolegované na zváranie TIG EN ISO 14343
2.6. Drôty na opravy a renovácie MAG (DIN 8555)
3.
Rúrkové drôty
3.1. Rúrkové drôty na nelegované, nízkolegované a žiarupevné ocele EN 758
3.2. Rúrkové drôty na vysokolegované ocele EN ISO 14343
3.3. Rúrkové drôty na opravy a renovácie EN 14700
4. Drôty na hliník a jeho zliatiny
4.1. Drôty na hliník a jeho zliatiny MIG EN ISO 18273
4.2. Drôty na hliník a jeho zliatiny TIG EN ISO 18273
5. Drôty na titán, niklové a medené zliatiny
5.1. Drôty na niklové a medené zliatiny MIG EN 14640, EN ISO 18274
5.2. Drôty na titán, niklové a medené zliatiny TIG EN 14640, EN ISO 18274
6. Drôty na zváranie pod tavivom
6.1. Drôty pod tavivo na nelegované, nízkolegované a žiarupevné ocele EN 756, EN 12070
6.2. Drôty pod tavivo na vysokolegované ocele EN ISO 14343
6.3. Nehrdzavejúce pásky EN ISO 14343
7. Tavivá EN 760
8. Drôty na zváranie plameňom EN 12536
9. Keramické podložky
10. Príslušenstvo na Marathon Pac
10.1. Príslušenstvo na Marathon Pac 250 kg
10.2. Príslušenstvo na Marathon Pac 475 kg
10.3. Príslušenstvo na Aluminium Marathon Pac 141 kg
11. Balenie drôtov

NGNmN2M2M