Prídavné materiály / 1.1. Rutilové elektródy

1.1. Elektródy nelegované s rutilovým a kyslým obalom EN ISO 2560A

ZmFlM