Prídavné materiály / 1.5. Elektródy vysokolegované

1.5. Elektródy vysokolegované EN 1600

N2U5NDI2Y2